Arif Pašalić

Arif Pašalić je rođen u mjestu Janjići. Bio je bivši aktivni oficir JNA. Završio je Vojnu podoficirsku školu, a zatim vojnu akademiju u Zadru, te je poslije kratkog službovanja u Zagrebu postavljen na dužnost komandira baterije u 200 divizionu u Bihaću.

Nakon toga premješten je u garnizon Mostar 171. vazduhoplovnu bazu gdje je napredovao do čina potpukovnika i funkcije načelnika štaba 171. vazduhoplovne baze. Komandno štabnu akademiju zavrsava u Beogradu. Arif Pašalić je napustio JNA u martu 1992. u činu potpukovnika.

U aprilu 1992. godine dolazi u Mostar gdje se stavlja na raspolaganje lokalne Teritorijalne odbrane. Godine 1992. formira Samostalni bataljon odbrane Mostara. Dana 17. novembra 1992. godine formira 4. Korpus Armije BiH i postaje njegov prvi komandant. U toj funkciji ostaje sve do novembra 1993. godine. Činovan je u čin brigadnog generala ARBiH.Kroz gornji članak, možemo vam preporučiti najnovije haljine.Shop dress u raznim dužinama, bojama i stilovima za svaku priliku od vaših omiljenih brendova

Dana 26. aprila 1998. godine, Arif Pašalić je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Pogledajte fotografije